Projekt
w skrócie

Koordynator projektu:

ITHACA

S.R.L.

39

Naukowców
i inżynierów

Całkowita siła robocza
489
osobo-miesięcy

10

Partnerów

Cały budżet
€ 3.619.906

Wkład finansowy
€ 2.998.934

Umowa o dofinansowanie
numer
101082320

5

Krajów

36

Miesięcy

Instytucja finansująca: EUSPA

OVERWATCH zintegrowany holograficzny system mapowy dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Koordynator projektu:

ITHACA

S.R.L.

39

Naukowców
i inżynierów

Całkowita siła robocza
489
osobo-miesięcy

10

Partnerów

Cały budżet
€ 3.619.906

Wkład finansowy
€ 2.998.934

Umowa o dofinansowanie
numer
101082320

5

Krajów

36

Miesięcy

Instytucja finansująca

OVERWATCH zintegrowany holograficzny system mapowy dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Wykorzystując najnowsze dostępne rozwiązania OVERWATCH zaprojektuje i zbuduje specjalną platformę zaplecza, która obejmie cały proces zarządzania informacjami - od pozyskiwania danych z różnych źrodeł poprzez ich harmonizację, standardyzację i przetwarzanie do łatwo przyswajalnej informacji dla użytkowników.

Uzyskanie świadomości sytuacyjnej w 2D i 3D zdarzeń powodziowych i pożarowych np. pomiar bezpośrednich i pośrednich skutków w danym obszarze, monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym za pomocą wideo o wysokiej rozdzielczości (widzialne, termiczne i hiperspektralne); zarządzanie operacjami zgodnie z ukształtowaniem terenu wykrywanym przez drony; optymalizacja zasobów ratowniczych w zależności od powagi incydentu; podłączenie ratowników za pomocą urządzeń AR, które będą wizualizować świat rzeczywisty; monitorowanie dokładnej pozycji zaangażowanych operatorów oraz środków i zasobów.

Ostatnie, ale
nie mniej ważne

Dodatkowo, platforma zarządzania zapleczem umożliwi współpracę różnych rodzajów użytkowników, którzy będą zarządzać źródłami informacji, wykorzystywać nowe lub integrować inne systemy zarządzania kryzysowego w celu stworzenia systemu współpracy, który zapewni kompleksowy przegląd sytuacji kryzysowych. Rozwiązania będą wspierać ratownictwo i zarządzanie kryzysowe w szerokim spektrum zdarzeń, zapewniając proaktywne podejście i wskazówki, które przyczynią się do ukształtowania właściwego planu wdrożenia dostosowanego do potrzeb różnych odbiorców, do których się zwracamy.

Obserwacja Ziemi

Rzeczywistość Rozszerzona

Drony

Sztuczna inteligencja

Wydarzenia