Obserwacja Ziemi

Więcej niż
technologia

Pomaga w gromadzeniu informacji o Ziemi, a ostatnio jest szeroko wykorzystywana do mapowania skutków zagrożeń naturalnych. Serwis Zarządzania Kryzysowego Copernicus (Copernicus Emergency Management System), a w szczególności usługa Rapid Mapping, to rozwiązanie, które powstało w celu wspierania służb ratowniczych poprzez wykorzystywanie danych Obserwacji Ziemi. Przykładem takiego wsparcia mogą być mapy oceny zniszczeń zestawionych ze stanem sprzed zdarzenia, które Serwis CEMS opracowuje na podstawie zdjęć satelitarnych. Przygotowanie takiej mapy zajmuje od kilku godzin do nawet dni po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, ponieważ czas dostarczenia zależy od tego, jak szybko obszar dotknięty katastrofą znajdzie się w polu widzenia jednego z orbitujących wokoło Ziemi satelitów. Samo przetwarzanie obrazów trwa na ogół kilka godzin.

Korzyści z wykorzystywania danych (produktów) Obserwacji Ziemi
ObszarZdobycie informacji o lokalizacji, która jest trudno dostępna.
Rozmiar ma znaczeniePozwala na szybkie opracowywanie dużych obszarów.
Niezależność od warunkówSatelity radarowe (takie jak Copernicus Sentinel-1) mogą pozyskiwać obrazy w nocy i niezależnie od warunków pogodowych.
Obserwuj zmianyRegularność obserwacji satelitarnych pozwala analizować zjawiska zachodzące w wolnym tempie np. ekspansję miast.

Wildfire
delineation process

A demonstration of the potential of the technology used in the Overwatch project.

Powódź w regionach Marche
i Umbrii we Włoszech

Obraz przed wydarzeniem: ESRI World Imagery © DigitalGlobe (pozyskano 08.09.2021, GSD 0,5 m, ok. 0% pokrycia chmur w AoI).
Obraz po zdarzeniu : Pléiades-1A/B © CNES (2022), dystrybuowany przez Airbus DS (zakupiony 18.09.2022 o 10:20 UTC, GSD 0,5 m, w przybliżeniu, 0% zachmurzenia w AoI, 32,5° off-nadir angle), dostarczonych w ramach programu COPERNICUS przez Unię Europejską i ESA, wszelkie prawa zastrzeżone.

Odniesienie: Usługa zarządzania kryzysowego programu Copernicus.

Po zdarzeniu
Przed wydarzeniem