Drony

Więcej niż
technologia

Geodezja, pomiary topograficzne, precyzyjne pomiary, zarządzanie gruntami, ochrona granic i inne zastosowania związane z bezpieczeństwem korzystają z dronów do mapowania terenu. Ze względu na zdolność do rejestrowania danych lotniczych za pomocą szerokiego spektrum czujników i budowania georeferencjonowanych ortofotomap i trójwymiarowych modeli terenu za pomocą fotogrametrii, technologia dronów ma duży potencjał w zakresie badań topograficznych i identyfikacji zdarzeń takich jak pożary i powodzie.

Projekt OVERWATCH będzie wykorzystywał najnowszej generacji drony, które wypełnią cele projektu poprzez zastosowanie następujących technologii:

Pozyskiwanie danych obrazowych (kamery)
Drony używane przy działaniach pożarowych przenoszą najczęściej kamery wizyjne (RGB) i/lub sensory termowizyjne. Te pierwsze pozwalają na szybką ocenę sytuacji i rozpoznanie postępów trwających działań ratowiczych (np. lokalizując ratowników i sprzęt). Z ich pomocą można np. nawigować zespół w terenie o wymagającej topografii lub niosącym inne zagrożenia. W międzyczasie kamera termowizyjna szuka sygnatur cieplnych osób, weryfikuje dogaszanie bądź monitoruje temperaturę ogrzewanych pożarem konstrukcji. Może także pomóc w szybkim wyznaczeniu zasięgu ognia i wykryciu osób uwięzionych nawet w gęstym dymie. W przypadku zarządzania powodziami, czujniki LIDAR będą wykorzystywane do mapowania terenu i pomogą twórcom map dostrzec znacznie więcej szczegółów w krajobrazie, w tym niskie obszary, w których woda ma tendencję do gromadzenia się podczas powodzi.

Przetwarzanie danych
Dwoma najistotniejszymi typami przetwarzania danych reprezentowanymi w ramach projektu są: przetwarzanie lokalne (w urządzeniu) oraz przetwarzanie w chmurze. Zaletami przetwarzania danych bezpośrednio w miejscu ich zbierania, zwanego również "przetwarzaniem brzegowym" (ang. edge computnig), są niskie opóźnienia, minimalizacja potrzeby przesyłu danych oraz bezpośredni dostęp do wyników, podczas gdy przetwarzanie w chmurze jest bardziej praktyczne dla rozwiązań mobilnych, skalowalnych, a także takich, gdzie ograniczenie mogą stanowić parametry stosowanych urządzeń. Projekt będzie wykorzystywać quadrocoptery przesyłające dane do naziemnej stacji przetwarzania generującej mapę 3D otoczenia oraz płatowiec pionowego startu, który przetwarza dane nomen omen w locie.

System łączności
Przekaźnik komunikacyjny pod postacią drona "na uwięzi" (zasilanego kablowo ze stacji bazowej i stacjonarnego względem niej) zapewni zapasową sieć komunikacyjną na miejscu działań. To innowacyjne rozwiązanie składać się będzie z komponentu naziemnego - stacji komunikacji satelitarnej oraz drona pełniącego funkcję masztu komunikacyjnego zapewniającego dostęp do sieci przy użyciu technologii takich jak Wi-Fi 6/6E/7 i 5G.

Korzyści wynikające z wykorzystywania dronów
Oszczędność czasu‍Do 70% krótszy czas oczekiwania na dane.
ZasięgDrony mogą dotrzeć tam, gdzie ludzie nie mogą.
Przyjazne dla środowiskaDrony zmniejszają emisję CO2 o 90% dzięki temu, że są zasilane bateriami i korzystają z lokalnie produkowanej energii w przeciwieństwie do tradycyjnych technik.

Pożar w parku przyrody
las Batuecas-sierra de Francia, Hiszpania

Zdjęcia satelitarne: Copernicus Sentinel-2 pozyskany 13 lipca 2022 r. (źródło: Zdjęcie dnia z programu Copernicus).
Zdjęcia in-situ : Przechwycony przez drony Robotto.

Wybierz punkt, aby zobaczyć bliższą sytuację na miejscu
1
2
3
4