Sztuczna inteligencja

Więcej niż
technologia

OVERWATCH opracowuje nowy zestaw algorytmów uczenia maszynowego do mapowania powodzi i pożarów, a także zniszczeń będących ich konsekwencjami . Algorytmy zostaną zaprojektowane tak, aby wykorzystać zarówno dane satlitarne z systemu Copernicus Sentinel, jak i dane fotogrametryczne z dronów. Bogate i różnorodne kompetencje zespołu projektowego pozwolą na odpowiednie rozwijanie i trenowanie modeli.

Przykładowo, aby zwiększyć rozdzielczość przestrzenną danych Sentinel-2 (10m w pasmach widzialnych i bliskiej podczerwieni) i 20m (red edge, podczerwień krótkofalowa) nawet czterokrotnie (do poziomu 5m) zastosowane zostaną techniki super-rozdzielczościowe. Efektywność tego rozwiązania, w kontekście skuteczności takiego podejścia w produkcji dokładniejszych map, zostanie zweryfikowana i oceniona bazując na danych z prawdziwych bieżących zdarzeń (o ile takie wydarzą się w czasie trwania projektu). Dodatkowo w ocenie operacyjnej jakości trenowanych algorytmów wykorzystane zostaną drony.

Korzyści wynikające z zastosowania SI
SzybkośćJedną z największych zalet SI jest jej zdolność do przesiewania ogromnych ilości danych w rekordowym czasie.
Dostępność 24/7AI może pracować bez końca, bez przerw.
Wysoka precyzjaOdpowiednie trenowanie modeli znacznie redukuje ilość błędów oraz zwiększa dokładność i precyzję.

Półautomatyczna ekstrakcja
spalonej powierzchni w Hiszpanii

Zdjęcie przed wydarzeniem: SPOT6 © Airbus DS (2022), (pozyskano 01.03.2022, 10:40 UTC), GSD 1,5 m, ok. 0% zachmurzenia w AoI, kąt 16,2° poza nadirem), dostarczone w ramach programu COPERNICUS przez Unię Europejską i ESA, wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcie po zdarzeniu: SPOT6 © Airbus DS (2022) ), (pozyskano 15.09.2022 10:15 UTC, GSD 1,5 m, ok. 0% zachmurzenia w AoI, kąt poza nadirem 34,5°), dostarczone w ramach programu COPERNICUS przez Unię Europejską i ESA, wszelkie prawa zastrzeżone.

Odniesienie: Usługa zarządzania kryzysowego programu Copernicus.

Po zdarzeniu
Przed wydarzeniem