Więcej niż
mapa

Projekt Overwatch stworzy zintegrowany, holograficzny
system wspomagający ratownictwo i zarządzanie kryzysowe
podczas pożarów lasów oraz powodzi.

Początek projektu: 1 listopada 2022
Czas trwania: 3 lata

czytaj więcej

Technologia
robi różnicę

Obserwacja
Ziemi

Zobrazowania satelitarne są kluczowe dla oceny skutków wielkoobszarowych zjawisk i katastrof oraz planowania usuwania szkód.

czytaj więcej

Rzeczywistość
rozszerzona

Holograficzna mapa sytuacji operacyjnej w rzeczywistości rozszerzonej, wzbogacona informacjami potrzebnymi dla zarządzania kryzysowego.

czytaj więcej

Drony
 

Mapowanie terenu w wysokiej rozdzielczości dzięki latającym na niskim pułapie dronowm, wyposażonym w kammery i czujniki umożliwiające wyznaczenie zasięgu zdarzeń kryzysowych i ich ocenę.

czytaj więcej

Sztuczna
inteligencja

Nowe i udoskonalone algorytmy sztucznej inteligencji dla szybkiego mapowania i analizy zobrazowań w celu monitorowania powodzi, pożarów i obszarów zniszczonych.

czytaj więcej

Wprowadzenie do projektu Overwatch

Powiedz nam
kim jesteś

Administracja publiczna
Obywatele
Przemysł
Naukowcy i badacze

Wydarzenia

Partnerzy projektu
OVERWATCH to

ITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha ConsultITHACAFondazione LINKSISQCBK PANDigital Transformation CompanyRobottoInesctecHolo-LightCinamilAlpha Consult